• MER ENN 20 ÅRS ERFARING
  • Eksperter på rister
  • Stort lager av standardrister
  • Rask levering

Smijernsgitter tunglast

Smijernsgitter er meget velegnet som tunglastgitter. Alle skjæringspunkter er homogent sammensveiset. Dermed kan de absorbere høye tverrkrefter. Dimensjoneringen er avhengig av den statiske eller dymaniske belastningen og av den innvendige spennvidden.

Kontakt vår salgsavdeling for mer info

Når tunglastristene er dimensjonert korrekt, tåler de meget store belastninger. Belastningen (typisk punktbelastning) og plasseringen belastningsflatene skal brukes til skal alltid opplyses for å sikre en korrekt dimensjonering. Alle tunglastrister dimensjoneres alltid ut fra kravene som stilles til det gjeldende prosjektet.

 

 

En illustrasjon av et tungt jerngitter for tunge belastninger