• MER ENN 20 ÅRS ERFARING
  • Eksperter på rister
  • Stort lager av standardrister
  • Rask levering

DNV Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup, (Det Nye Hospital i Vest, DNV Gødstrup), er et modernisert akuttsykehus med en lang rekke funksjoner og behandlingsfunksjoner. Sykehuset ligger i nærheten av landsbyen Gødstrup, som ligger nordvest for Herning, og hadde åpningsdag 13. februar 2022.

Sykehusprosjektet er et resultat av Region Midtjyllands store omlegging av sykehusdriften, hvor DNV Gødstrup ivaretar regionale spesialiteter samt hovedfunksjoner for ca. 250 000 innbyggere i regionen.

DNV Gødstrup erstatter Regionsykehuset i Herning og Holstebro, som også er en del av Hospitalsenheden Vest.

Se vores pressveiset gitterrister her