• MER ENN 20 ÅRS ERFARING
  • Eksperter på rister
  • Stort lager av standardrister
  • Rask levering

Lagerførte Produkter

SP-normrister R

Type Mål Vekt kg/stk.

SP 230 - 34/38 -33

Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

500 x 1000 mm

600 x 1000 mm

700 x 1000 mm

800 x 1000 mm

900 x 1000 mm

1000 x 1000 mm*

1100 x 1000 mm

1200 x 1000 mm

11,3

13,5

15,5

17,4

19,5

21,6

23,5

25,6

SP 330 - 34/38 -3

Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

500 x 1000 mm

600 x 1000 mm

700 x 1000 mm

800 x 1000 mm 

900 x 1000 mm

1000 x 1000 mm*

1100 x 1000 mm

1200 x 1000 mm 

14,8

17,7

20,4

23,0

25,8

28,5

31,2

34,0

 

* se udf. til kvadratiske rister
Detaljert informasjon vedr. SP-normrister r

 

Type

Bærestang

Mål

b

c

d

e

kg/stk.

SP 225-34/38 -3
SP 225-34/38 -3

25 x 2 mm
25 x 2 mm

600 x 185 mm
700 x 185 mm

55
55

70
70

95
95

55
55

3,0
3,4

SP-trin iht. DIN 24531-1

SP 230-34/38 -3
SP 230-34/38 -3
"
"
"
"
"
"
"
"
"

30 x 2 mm
30 x 2 mm
"
"
"
"
"
"
"
"
"

600 x 205 mm
600 x 240 mm
600 x 270 mm
700 x 220 mm
800 x 220 mm
800 x 240 mm
800 x 270 mm
800 x 305 mm
1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

95
120
150
100
100
120
150
180
120
150
180

75
85
85
85
85
85
85
90
85
85
90

3,6
4,2
4,6
4,3
4,8
5,3
5,9
6,5
6,8
7,5
8,3

Type

Bærestang

Mål

b

c

d

e

kg/stk.

SP 330-34/38 -3
Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

30 x 3 mm

600 x 240 mm
600 x 270 mm

55
55

70
70

120
150

85
85

5,2
5,8

800 x 240 mm
800 x 270 mm
800 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

6,6
7,5
8,3

1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

8,2
9,1
10,2

SP 340-34/38 -3
Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

40 x 3 mm

800 x 240 mm
800 x 270 mm

55
55

70
70

120
150

85
85

8,0
9,0

1000 x 240 mm
1000 x 270 mm

55
55

70
70

120
150

85
85

10,0
11,0

1200 x 240 mm
1200 x 270 mm
1200x305mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

11,7
13,2
14,7

Detaljert informasjon vedr. SP-normtrin

 

SP-MÅTTER*, RÅ, UTEN KANTINNFATNING I TVERRSTANGRETNING

Type

Mål

kg/stk.

SP 225-34/38-3
SP 230-34/38-3
SP 240-34/38-3
SP 330-34/38-3
SP 340-34/38-3
SP 440-34/38-3

6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm

101,5
116,5
146,0
156,7
200,0
258,0

*(tilbys også som halve matter med målene 3050 x 1000 mm)

 

 

SP-MATTER, SOM OVENFOR, MEN SLEKSIKRE (NR. 11), SLIKSIKKERHET R11 IHT. BGR 181

Type

Mål

kg/stk.

 

XSP 230-34/38-3 (11)
XSP 330-34/38-3 (11)
XSP 340-34/38-3 (11)

6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm
6100 x 1000 mm

115,0
154,0
198,0

 

 

P-normrister R

Type

Mål (i mm)*

kg/stk.

Type

Mål (i mm)*

kg/stk.

P 230-33-3
Bærestang 30 x 2
Nominelll maskevidde
ca. 30 x 30mm

500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000

11,8
13,9
16,0
18,1
20,2
22,3
24,4
26,5

P 330-33-3
Bærestang 30 x 3
Nominell maskevidde
ca. 30 x 30mm

500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000

15,5
18,2
21,0
23,9
26,4
29,5
32,4
35,3

Type

Mål (i mm)*

kg/stk.

Type

Mål (i mm)*

kg/stk.

XP 230-33-3
Bærestang 30 x 2
Nominell maskevidde
ca. 30 x 30 mm
Sklisikre rister (nr. 3) Sklisikkerhet R12 iht. BGR181

600 x 1000
800 x 1000
1000 x 1000

13,9
18,1
22,3

XP 330-33-3
Bærestang 30 x 3
Nominell maskevidde
ca. 30 x 30 mm
Sklisikre rister (nr. 3) Sklisikkerhet R12 iht. BGR181

1000 x 1000

29,5

* De førstenevnte mål er målene for bærestængerne

 

 

 

Detaljert informasjon vedr. P-normrister

P-normrister med liten maskevidde

Type

Mål (i mm)*

kg/stk.

P 230-33/11-3
Bærestang 30 x 2
Nominell maskevidde ca. 30 x 10 mm
Sklisikkerhet R9 iht. BGR 181

500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000

16,8
19,8
23,0
26,1
29,2
32,3
35,4
38,5

* Det førstenevnte mål er målet på bærestengene

 

Detaljert inforamsjon vedr. P-normrister med liten maskevidde

P-plater, rå, med omløpende kantinnfatning
Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm
Mål 3000 x 1000 mm eller 3000 x 1250 mm** NYHET

Type

Bærestang

kg/stk.

P 225-33-2
P 230-33-2
P 230-33-2**
P 240-33-2
P 240-33-2**
P 330-33-3
P 330-33-3**
P 340-33-3

25 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
40 x 2 mm
40 x 2 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm
40 x 3 mm

51,0
55,9
69,9
70,8
91,3
80,4
100,5
103

P-plater, se ovenfor, men Sklisikre (nr.3)
Sklisikkerhet R 12 iht. BGR 181

Type

Bærestang

kg/stk.

XP 230-33-2
XP 230-33-2**
XP 330-33-3
XP 330-33-3**

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm

58,0
72,5
80,0
100,0

P-plater, rå, med omløpende kantinnfatning
Nominell maskevidde ca. 30 x 10 mm
Mål 3000 x 1000 mm eller 3000 x 1250 mm** NYHET

Type

Bærestang

kg/stk.

P 225-33/11-2
P 230-33/11-2
P 230-33/11-2**
P 240-33/11-2
P 330-33/11-3
P 330-33/11-3**
P 340-33/11-3

25 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm
40 x 3 mm

78,9
86,7
108,4
99,5
105,2
130,9
127,6

P-plater, se ovenfor, men Sklisikre (nr. 42)
Sklisikkerhet R 11 iht. BGR 181

Type

Bærestang

kg/stk.

XP 230-33/11-2
XP 230-33/11-2**
XP 330-33/11-3
XP 330-33/11-3**

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm

86,2
106,7
105,0
130,5

 

P-plater, materiale edelstål 1.4301, overflate ubehandlet, uten kantinnfatning, størrelse 3000 x 1000 mm
Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

Type

Bærestang

kg/stk.

P 230-33-0
P 330-33-0

30 x 2 mm
30 x 3 mm

55,9
76,8

P-plater, se ovenfor, men Sklisikre (nr. 3)
Sklisikkerhet R 12 iht. BGR 181

Type

Bærestang

kg/stk.

XP 230-33-0
XP 330-33-0

30 x 2 mm
30 x 3 mm

55,9
76,8

 

P-normtrin iht. DIN 24531-1, med hullet slitekant og hullete sideplater
Nominell maskevidde ca. 30 x 30 mm

Type

Bærestang

Mål

b

c

d

e

kg/stk.

P 230-33-3
P 230-33-3
P 230-33-3
P 230-33-3
P 230-33-3

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm

600 x 240 mm
600 x 270 mm
800 x 240 mm
800 x 270 mm
800 x 305 mm

55
55
55
55
55

70
70
70
70
70

120
150
120
150
180

85
85
85
85
90

4,2
4,6
5,3
5,9
6,6

P 230-33-3
P 230-33-3
P 230-33-3

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm

1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

6,8
7,6
8,0

P 330-33-3
P 330-33-3
P 330-33-3

30 x 3 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm

1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

8,2
9,2
10,3

P 340-33-3
P 340-33-3
P 340-33-3

40 x 3 mm
40 x 3 mm
40 x 3 mm

1200 x 240 mm
1200 x 270 mm
1200 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

11,8
13,2
14,8

P-normtrin, se ovenfor, men Sklisikre (nr. 3)
Sklisikkerhet R 12 iht. BGR 181

XP 330-33-3
XP 330-33-3

30 x 3 mm
30 x 3 mm

800 x 270 mm
1000 x 270 mm

55
55

70
70

150
150

85
85

7,3
9,2

 

P-normtrin iht. DIN 24531-1, med liten maskevidde, med hullet slitekant og hullete sideplater , Nominell maskevidde ca. 30 x 10 mm
Sklisikkerhet R9 iht. BGR 18

Type

Bærestang

Mål

b

c

d

e

kg/stk.

P 230-33/11-3
P 230-33/11-3
P 230-33/11-3
P 230-33/11-3

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm

800 x 240 mm
800 x 270 mm
1000 x 240 mm
1000 x 270 mm

55
55
55
55

70
70
70
70

120
150
120
150

85
85
85
85

6,9
7,9
9,0
10,0

 

XP-normtrin iht. DIN 24531-1, med liten maskevidde, skridsikker (nr. 42), med hullet slitekant og hullete sideplater , Nominell maskevidde ca. 30 x 10 mm
Sklisikkerhet R11 iht. BGR 181

Type

Bærestang

Mål

b

c

d

e

kg/stk.

XP 230-33/11-3
XP 230-33/11-3
XP 230-33/11-3
XP 230-33/11-3
XP 230-33/11-3
XP 230-33/11-3

30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm
30 x 2 mm

800 x 240 mm
800 x 270 mm
800 x 305 mm
1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55
55
55
55

70
70
70
70
70
70

120
150
180
120
150
180

85
85
90
85
85
90

7,5
8,4
9,4
9,6
10,8
12,0

XP 330-33/11-3
XP 330-33/11-3
XP 330-33/11-3

30 x 3 mm
30 x 3 mm
30 x 3 mm

1000 x 240 mm
1000 x 270 mm
1000 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

10,9
12,3
13,8

XP 340-33/11-3
XP 340-33/11-3
XP 340-33/11-3

40 x 3 mm
40 x 3 mm
40 x 3 mm

1200 x 240 mm
1200 x 270 mm
1200 x 305 mm

55
55
55

70
70
70

120
150
180

85
85
90

14,1
16,0
17,9

 

PROFILRISTER LAGERRISTER, GALVANISERTE LAGERRISTER

Type

B/H/D

Længde

kg/stk.

BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

240/40/2
300/40/2
360/40/2
420/40/2
480/40/2

6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm

27,8
32,1
39,6
42,8
48,1

BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

180/50/2
240/50/2
300/50/2
360/50/2
420/50/2,5
480/50/2,5

6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm

25,7
31,0
35,3
41,7
58,9
65,3

BZ
BZ
BZ

300/75/2,5
420/75/2,5
480/75/2,5

6000 mm
6000 mm
6000 mm

52,4
66,3
70,6

BP
BP
BP
BP
BP
BP

150/50/2
200/50/2
250/50/2
300/50/2
400/50/2
300/75/2

6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm

21,4
28,9
34,2
37,5
47,1
42,8

BN-O
BN-O
BN-O
BN-O
BN-O

150/50/2
200/50/2
250/50/2
250/75/2
300/75/2,5

6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm

22,5
28,9
33,2
39,6
54,6

BN-G
BN-G
BN-G
BN-G
BN-G

150/50/2
200/50/2
250/50/2
250/75/2
300/75/2,5

6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm

24,6
31,0
35,3
39,6
57,8

 

PROFILRISTER LAGERTRINN

Type

B/H/D

Mål

kg/stk.

BP
BP
BP
BP
BP

250/75/1,75
250/75/1,75
250/75/1,75
250/75/1,75
250/75/1,75

600 x 250 mm
700 x 250 mm
800 x 250 mm
900 x 250 mm
1000 x 250 mm

3,9
4,4
5,0
5,5
6,0

BP
BP

300/50/2
300/65/2

800 x 300 mm
1000 x 300 mm

6,2
7,9

BN-O
BN-O
BN-O
BN-O

240/50/2
240/65/2
270/50/2
270/65/2

800 x 240 mm
1000 x 240 mm
800 x 270 mm
1000 x 270 mm

5,7
6,9
5,8
7,4

 

Detaljert inforamsjon vedr. B-trin

Stigetrinn

Type

Materiale

Længde i mm

ca. kg/stk.

LSP 25
LSP 25
LSP 25
LSP 35
LSP 35
LSP 35
LSP 35
LSP 50
LSP 50
LSP 50
LSP 50
LSP 50G
LSP 50G
LSP 50G
LSP 50G
LSP 50R
LSP 50R
LSP 50R
LSP 50R

Ubehandlet stål
Ubehandlet stål
Aluminium
Ubehandlet stål
1.4301
1.4571
Aluminium
Ubehandlet stål
1.4301
1.4571
Aluminium
Ubehandlet stål
1.4301
1.4571
Aluminium
Ubehandlet stål
1.4301
1.4571
Aluminium

400
800
800
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
497
497
497
497
485
485
485
485

0,6
1,2
0,4
3,0
3,0
3,0
1,0
3,8
3,8
3,8
1,3
0,9
0,9
0,9
0,3
0,9
0,9
0,9
0,3

 

GLASSFIBERARMERTE GITTERRISTER (GFK-RISTE)

Bredde 6 til 7 mm, Farge grå, lignende RAL 7035
Maskeinndeling 38 x 38 mm eller 40 x 40 mm
Maskevidde 31 x 31 mm eller 33 x 33 mm
Type GFK-K (overflate konkav), Sklisikkerhet R13

Type

Mål i mm

ca. kg/stk.

GFK-K625-40-6
GFK-K625-38-6
"
GFK-K630-40-6
"
GFK-K630-38-6
"
"
GFK-K638-40-6
"
GFK-K638-38-6
"
"
"
"

2000 x 1000
2445 x 1226
3664 x 1226
2000 x 1000
3000 x 1000
3054 x 921
2445 x 1226
3664 x 1226
2000 x 1000
3000 x 1000
3054 x 921
2445 x 1226
3664 x 1226
3969 x 1531
4047 x 997

25,0
37,5
56,1
29,0
43,5
42,5
45,0
67,5
36,0
54,0
51,9
56,0
83,5
110,0
75,0

GFK-PLATER, SE OVENFOR

men Maskeinndeling 20 x 20 mm eller 19 x 19 mm
Maskevidde 13 x 13 mm eller 12 x 12 mm

Type

Mål i mm

ca. kg/stk.

GFK-K630-20-6
"
GFK-K638-19-6

2000 x 1000
4000 x 1000
2664 x 1226

35,0
70,0
101,1

 

GFK-Plader, se ovenfor - Type GFK-BK (overflate korundbehandlet)
Sklisikkerhet R13

Type

Abmessung in mm

ca. kg/Stück

GFK-BK630-38-6
GFK-BK638-38-6

3664 x 1226
3664 x 1226

69,6
85,3

Glasfiberarmerte gitterrister (GFK-rister)
Bredde 6 til 7 mm, Farge grå, lignende RAL 7035
Maskeinndeling 50 x 50 mm
Maskevidde 44 x 44 mm
Type GFK-K (overflate konkav), Sklisikkerhet R13

Type

Mål i mm

ca. kg/stk.

GFK-K650-50-6

3664 x 1226

96,5

GFK-Plader, se ovenfor, men med Maskeinndeling 38 x 38 mm
Maskevidde 31 x 31 mm
Blå, lignende RAL 5015

Type

Mål i mm

ca. kg/stk.

GFK-K638-38-6

3664 x 1226

83,5

GFK-Plader, se ovenfor, men med Maskeinndeling 38 x 38 mm
Maskevidde 31 x 31 mm
Type GFK-GES (overflate lukket, sandbehandlet), Sklisikkerhet R13

Type

Mål i mm

ca. kg/stk.

GFK-GES630-38-6
GFK-GES638-38-6

3664 x 1226
3664 x 1226

80,0
92,5